طراحی پوستر و اینفوگرافی


جذابیت بصری یکی از مهمترین پارامترهای جلب‌نظر مخاطبان به تحقیقات شماست. پوسترهای ارائه شده در همایش‌ها می‌توانند در یک نگاه مجموعه‌ای از اطلاعات را در مدت زمان کوتاهی به مخاطب عرضه کنند.
تیم طراحان استودیو طراحی علمی سایگراف توانایی تبدیل مجموعه‌ای از اطلاعات خام بدست آمده توسط شما به پوسترهای علمی جذاب و اینفوگرافیک‌های با کیفیت را دارد.
یکی از روش‌های افزایش اعتبار و ارجاعات نتایج تحقیقات، تهیه یک تصویر گرافیکی مناسب بعنوان تصویر جلد مجلات می‌باشد. امروزه اکثر مجلات معتبر، تصویر روی جلد هر شماره خود را به مهمترین مقاله داخل آن شماره اختصاص می‌دهند. از آنجاکه این تصویر باید چشمگیر، ساده و حاوی مطالب علمی باشد، انتخاب تصویر روی جلد امری بسیار رقابتی شده است.
بر این اساس استودیو سایگراف باتجربه چند ساله خود در زمینه طراحی‌های علمی و تحقیقاتی، آمادگی خود را جهت مشاوره و طراحی تصاویر روی جلد مجلات اعلام می‌کند.